بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

مناسبتی سال خوک

انیمیشن سگ و خوک، به مناسبت سال ۱۳۹۸ (سال خوک) و عید نوروز، تولید اواخر سال ۱۳۹۷
بهمن ۲۷, ۱۳۹۸

تبلیغات شرکت تندیر

انیمیشن تبلیغاتی به سفارش شرکت تندیر